Sabalių giminės susitikimas
Small company logo:
2 September,2006By: Arvydas Matuzonis

Visi susitikimo dalyviai, išskyrus du ne Sabalių kraujo fotografus. Kliktelk padidinti2006 m. rugsėjo 2 d. Svėdasuose įvyko pirmasis Sabalių giminės susitikimas.

Pirmiausia dalyvavome Šv. mišiose už Sabalių giminę, po to lankėme protėvių ir neseniai mirusių giminių kapus Svėdasų kapinėse. Vėliau, susirinkę kultūros namuose dalinomės atsiminimais, tyrinėjome ir tikslinome giminės geneologinį medį.

Susitikime dalyvavo virš šimto Viktoro Sabalio palikuonių - keturios Sabalių kartos. Vyriausias - vienintelis likęs gyvas Viktoro anūkas Jonas Sabalys. Jis buvo pagerbtas sugiedant ilgiausių metų.

Kad lengviau būtų susigaudyti, visi prisisegėme spalvotus ženklelius, nurodančius kuriai Sabalių šakai (pagal Viktoro vaikus) priklausome.

Buvo labai smagu ir įdomu. Išsiskirstydami nusprendėme kitą susitikimą daryti po dvejų metų.

Svėdasai, 2006 09 02

Top of Page