Organizuojamas pirmasis Sabalių giminės susitikimas
Small company logo:
9 August,2006By: Arvydas Matuzonis
JAU GALIME PRANEŠTI KAD YRA UŽSAKYTA SABALIŲ SUSITIKIMO VIETA.

2006 m. RUGSĖJO 2 D.

- 10 val. - Mišios už Sabalių giminės gyvuosius ir mirusiuosius Svėdasų bažnyčioje (Anykščių raj.)
- Po mišių Svėdasų kapų lankymas
- Po to užsakyta Svėdasų kultūros namų salė su stalais

KVIEČIAME VISUS SABALIŲ VAIKUS, VAIKAIČIUS BEI PROVAIKAIČIUS ATVYKTI , NEPASIDIDŽIUOTI.
Su savim atsivežti: "sau" maisto, gėrimo, vienkartinių lėkščių, bet visų svarbiausia gerą nuotaiką.

Gal mūsų giminėje yra muzikantų?
O gal visi po truputį ką galėtų pasiruošti, kas eilėraštį, kas dainą, kas pagrotų ką, ar pan? Dar geriau - išlikusius pasakojimus apie protėvius

Jei kas turite senų nuotraukų ar kitos informacijos geneologiniam medžiui - vežkitės viską :)

Organizatoriai

Top of Page