Jono Sabalio laidotuvės
Small company logo:
12 June,2006By: A Matuzonis
2006 m. birželio 12 d. įvyko Vikonių dėdės Jono Sabalio laidotuvės. Jis palaidotas Svėdasų kapinėse.

Po laidotuvių važiavome į Papilius ir aplankėme "Sabalynę" - Kazimiero Sabalio sodybą. Ten šiuo metu gyvena kiti žmonės. Šalia esančiose kapinaitėse aplankėme manomą Viktoro Sabalio kapą. Deja, kapas be užrašo, bet Viktoro anūkas Jonas Sabalys tikina, kad tai tikrai jo senelio kapas.

Laidotuvių metu kilo įdėja surengti Sabalių giminės susitikimą. Numatyta preliminari data ir vieta - 2006 m. rugsėjo 2 d., Papiliai, "Sabalynė" po liepomis.

Top of Page