Kas tas Rafala Sabala?
Small company logo:
27 September,2006By: A Matuzonis
Pagaliau baigiau suvesti duomenis, gautus per Sabalių giminės susitikimą ir vėliau. Susitikimas davė labai daug informacijos iki šiol turėtam medžiui. Tačiau atsirado naujų "bėdų".
Šilutės Juozo Sabalio piešinys Svėdasų kapinėse
Atsirado gretimas medis - Visėtiškių Sabaliai. Kodėl jis mums įdomus? Ogi todėl, kad Šilutės dėdė Juozas Sabalys kai mokėsi Kaune, gyveno kartu su Antanu Sabaliu iš Visėtiškių medžio. Ir jie žinojo, kad yra giminės, antros eilės pusbroliai.

Tai kas gi jungia šias šeimas? Pagal dabartinę teoriją, minėto Antano Sabalio senelis (kol kas medyje - XR Sabalys) ir Viktoras Sabalys turėtų būti broliai. O jų tėvas - Rafala Sabala. Tačiau čia yra nelogiškumo. Pagal turimas nuotraukas, Viktoras Sabala turėjo būti gimęs apie 1940-50 metus. Pagal Svėdasų kapinėse buvusio kryžiaus užrašus, Rafala Sabala gimė 1821. Taip, kad jis galėtų būti tėvu.

Tačiau Jei pažiūretume į Visėtiškių medį pamatytume, kad tada Rafalos anūkas Adomas Sabalys už senelį būtų jaunenis tik 20-30 metų.

Viktoro Sabalio šeima
Rafala Sabala, 1821-1894.08.01
20060929_012040_1.png

Tačiau, gal jis buvo 20 metų vyresnis Viktoro Sabalio brolis?Top of Page