REDECKŲ giminės susitikimas
Small company logo:
3 June,2009By: A Matuzonis
Čia pat ir birželio 6-ji - Redeckų giminės pirmojo susitikimo diena.

20090603_163118_0.jpgBaigiami ruošimosi darbai. Kiek žinau Violeta ir Jūratė labai šauniai tvarkosi Lukštuose ir Rokiškyje, Andrius spausdina knygas ir plakatus, Arnas rūpinasi įgarsinimu ir garsais. Bažnycia ir salė užsakyta (jau ir stalai stovi ;). Tai belieka tik susirinkt visiems su gera nuotaika.

Planuojama tokia susitikimo programa:

12:00 - Šv. Mišios už giminės gyvuosius, mirusiuosius ir protėvius Lukštų bažnyčioje

13:00 - Po pamaldų lankysime pro...prosenelio Antano Redecko, senelių ir kt. giminaičių kapus Lukštų kapinėse

13:30 - Trumpam nuvažiuosime į Tumasonių kaimą, kur gyveno Antanas Redeckas, vienas iš seniausių žinomų giminės atstovų, ir kiti Redeckai:
  • aplankysime kaimo kapinaites, kur ilsisi mūsų visų pro...prosenelė Ona Pipikaitė, Antano žmona, ir jų vaikai -  Juozas, Ignas. Tenai ilsisi ir kiti, mirę maži ir lig šiol pamiršti Antano ir Onos vaikai - Justinas (mirė 6 m.), Jurgis (6 m.), Marija (3 mėn.). Gal pavyks surast ir jų kapelius?
  • susitikimo atminimui pasodinsime medelį prie kaimo kryžiaus
  • kitas, toliau esančias kapinaites prašome aplankyti prieš šv. Mišias pakeliui į Lukštus
15:00 - Vaišės Lukštų kaimo bendruomenės namuose:
  • registracija, savęs paieška giminės genealoginiame medyje
  • giminės šakų (Juozo, Jono, Mato Redeckų, Onos Redeckaitės-Regelienės, Justino Redecko) vyriausių atstovų pasisakymai, prisiminimai - suraskite tokius žmones savo šakose
  • bendra giminės, šakų, šeimų nuotraukos
  • šeimų prisistatymai (gyvai, nuotraukos, filmai, giminės talentų pasirodymai)
  • giminės genealoginio medžio tikslinimas, diskusijos
  • nominacijų teikimai, dainos, šokiai ir žaidimai...
  • siūlykit dar bet ką ...
Kultūros namuose planuojamas švediškas stalas. Maistą ir gėrimus atsivežkite kiekvienas pagal savo skonį ir apetitą. Indus (tame tarpe ir vienkartinius) parūpinsime centralizuotai.

Bus įgarsinimas, kompiuteris su video projektorium, dokumentų kamera, skeneriu. Todėl prašome atsivežti foto, video medžiagos. Atsivežkite senų nuotraukų. Jas galėsite parodyti ekrane per kompiuterį, o reikalingas genealoginiam medžiui - vietoj nuskenuoti.

Perduokit ar persiųskit šią informaciją visiems giminėms. Būtų gerai, kad ir mane įtrauktumet į Cc:, tai surinkčiau daugiau el. pašto adresų vėlesniems susirašinėjimams.

Sekmės ir iki susitikimo Lukštuose,
Arvydas Matuzonis
8698 24623

Top of Page