Išaiškėjo nauji protėviai, Onos Pipikaitės (g.1847) tėvai Juozas ir Rozalij
Small company logo:
21 January,2012By: Arvydas Matuzonis

Antano Redecko gimimo data matomai yra ne 1840. Pagal Rusijos imperijos surašymo duomenis 1895 jam buvo 53 m. Todėl gim. data gali būti 1841-1842. Subatės RKB knygose neradau

Ona Pipikaitė, Antano Redecko žmona, matomai yra gimusi ne 1840, kaip parašyta ant antkapio ir todėl neradau Subatės RKB knygose, bet pagal Rusijos imperijos 1895 surašymo duomenis - 1847. Toks įrašas yra ir Subatės RKB knygose - 1847.11.24. Tėvas Juozas, motina Rozalija Masalskytė. Tada atsiranda paaiškinimas, kodės jų sūnaus Juozo krikštatėvis yra Antanas Masalskis, o Stanislovo - Ona Masalskytė. Be to jei ji būtų gimusi 1840, tai ir vaikus labai vėlai būtų gimdžiusi - nuo 27 iki 51 metų.

Taigi išaiškėja dar vieni protėviai, Onos Pipikaitės (g.1847) tėvai Juozas Pipikas ir Rozalija Masalskytė. Subatės knygose nuo 1834 (nėra 1837, 1838, 1843, 1844 m.) jų vedybų neradau. Reiktų paieškoti iš naujo Rozalijos Pipikienės mirties įrašų.

Atsiranda ir Onos Pipikaitės brolio vardas - Antanas Pipikas (g.~1844) , pagal jo 1870 m. vedybų su Ona Januševičiūte (g.~1855) Subatės RKB įrašą

Taip pat atsiranda ir Antano Redecko sesers Onos Redeckaitės gimimo data - apie 1855, jos vyro Stanislovo Ragelio - apie 1849, ir jų vaikų Onos (~1878), Stanislovo (~1984), Jono (~1891). Be to išaiškėja jos vaikai Anastazija (~1885), Kazimieras (~1889), kurių lig šiol nebuvo medyje.

Reikia surasti archyve šio surašymo originalus - ten turėtų būti su tėvavardžiais - labai daug paaiškėtų.

Tiek šiam kartui. Vėliau reikės užsiimti Pipikais, kurių mano užrašuose iš Subatės RKB knygų labai daug.

Top of Page