Nauji Sabalių palikuonys: Eva Vanagaitė ir Jonas Sabalys
Small company logo:
28 February,2013By: A Matuzonis
Laiškutis iš Ievos Sabalytės:

Norėjau pasidžiaugti, kad 2012 m. lapkričio 15 d. Agnė Sabalytė pagimdė dukrytę Evą.

O 2013 m. vasario 1 d. mano broliui Juozui gimė sūnus Jonas :)


Top of Page