Nauja protėvių karta Matuzonio genealogijoje
Small company logo:
14 March,2014By: A Matuzonis
Po kiek laiko vėl "įklimpau" į genealogiją. Tęsiu Kamajų R.K.B. knygų peržiūrą.

Taigi, radau prosenelio Juozapo Matuzonio mirties datą. Anksčiau rasta jo vedybų su Ona įrašas, ir iš to išaiškėjo proprosenelių vardai. Justinas Matuzonis ir Viktorija Stankevičiūtė bei Sivestras Motiejūnas ir Uršulė Grižaitė.
20140314_002420_3.png
Radau ir Juozapo Matuzonio dukters vyro (Montvydo ir Leono senelio) Juozo Smalskio mirties datą. Iš ten ir jo tėvo vardas Matas Smalskys. Įdomu, kad pavardė ne Smalstys. Kad tai tas pats žmogus - žmona ir vaikai sutampa. Suradau gimimo įrašą - taip pat Smalskys. Dar ir jo motina atsirado - Liuvika Šinkūnaitė. Patikrinimui suradau ir sūnaus Stasio gimimo įrašą - tėvas irgi Smalskys. Be to ten įrašyta ir Stasio sutuoktuvių data. Taigi šis kampas dabar atrodo taip:
20140314_234721_0.png

Top of Page