Naujienos
Small company logo:
Apie Genealoginį medį
Thursday, August 31, 2006 12:00 AM +0300By: Arvydas Matuzonis
[Image:20060912_234825_1.jpg]Šio genealogijos medžio pradžia - mano tėvelio Juozo apie 1994 metus pradėta rinkti informacija apie giminę (Sabalius, pradedant mano proseneliu Jonu Sabaliu, Matuzonius, Motiejūnus). Vėliau aš perkėliau tą inf
PermalinkMore...
Dar viena Matuzonytė
Sunday, May 18, 2008 12:29 PM +0300By: A Matuzonis
2008 m. balandžio 22 d. Kaune, ukmergiečių [ http://www.matuzonis.lt/Login/__WWW/medis/f398.html ]Vilmos ir Dariaus Matuzonių šeimoje gimė dukrytė, kurią tėveliai pavadino Rūta. [Image:20080518_123526_0.jpg]Foto G.Čeidaitės Sveikiname ja
PermalinkMore...
Giminė vėl pasipildė - Austėja Macijauskaitė
Sunday, December 17, 2006 9:25 PM +0200By: A Matuzonis
[Image:20061225_221524_0.jpg]2006 m. gruodžio 15 d. Palangoje, Loretos Matuzonytės ir Lino Macijausko šeimoje gimė dukrytė Austėja. Sveikiname jaunuosius tėvelius! http://www.matuzonis.lt/Login/__WWW/medis/f192.html
PermalinkMore...
Medis papildytas Bartulių šeimos nuotraukomis
Thursday, May 17, 2007 12:51 PM +0300By: A Matuzonis
Vidas Sabulis atsiuntė keletą nuotraukų su aprašymais. Viskas sudėta į medį
PermalinkMore...
Nauja Matuzonytė giminėje - Julija
Sunday, April 15, 2007 12:00 AM +0300By: A Matuzonis
[Image:20070416_083513_0.jpg] Šiandien, 2007 m. balandžio 15 d. Kaune, Ritos ir Tomo Matuzonių šeimoje, gimė dukrytė. Tėvelis vardo dar nepranešė. Sveikiname visos giminės vardu! Vardas jau žinomas - Julija
PermalinkMore...
Kas tas Rafala Sabala?
Wednesday, September 27, 2006 12:00 AM +0300By: A Matuzonis
Pagaliau baigiau suvesti duomenis, gautus per Sabalių giminės susitikimą ir vėliau. Susitikimas davė labai daug informacijos iki šiol turėtam medžiui. Tačiau atsirado naujų "bėdų".
Šilutės Juozo Sabalio pie�inys Svėdasų kapinėse
Atsirado gretimas medis - Visėtiškių Sabaliai. Kodėl jis mums įdomus? Ogi todėl, kad Šilutės dėdė Juozas Sabalys kai mokėsi Kaune, gyveno kartu su Antanu Sabaliu iš Visėtiškių medžio. Ir jie žinojo, kad yra giminės, antros eilės pusbroliai.

Tai kas gi jungia šias šeimas? Pagal dabartinę teoriją, minėto Antano Sabalio senelis (kol kas medyje - XR Sabalys) ir Viktoras Sabalys turėtų būti broliai. O jų tėvas - Rafala Sabala. Tačiau čia yra nelogiškumo. Pagal turimas nuotraukas, Viktoras Sabala turėjo būti gimęs apie 1940-50 metus. Pagal Svėdasų kapinėse buvusio kryžiaus užrašus, Rafala Sabala gimė 1821. Taip, kad jis galėtų būti tėvu.

Tačiau Jei pažiūretume į Visėtiškių medį pamatytume, kad tada Rafalos anūkas Adomas Sabalys už senelį būtų jaunenis tik 20-30 metų.

Viktoro Sabalio �eima
Rafala Sabala, 1821-1894.08.01
20060929_012040_1.png

Tačiau, gal jis buvo 20 metų vyresnis Viktoro Sabalio brolis?+ Add Comment
Permalink
Naujas giminės narys - Matas Pupelis
Saturday, November 4, 2006 12:00 AM +0200By: A Matuzonis
Perduodu Audriaus naujieną: [Image:20061107_000031_0.jpg]Sveiki, giminės, Mūsų plati giminė turi dar viena žmogutį. Jo vardas Matas, pavardė Pupelis, gimimo data 2006-11-02, gimimo vieta Vilnius. Manau, kad šis žmogutis bus įrašytas į
PermalinkMore...
Sabalių giminės susitikimas
Saturday, September 2, 2006 12:00 AM +0300By: Arvydas Matuzonis
[Image:20060912_125242_0.jpg]2006 m. rugsėjo 2 d. Svėdasuose įvyko pirmasis Sabalių giminės susitikimas. Pirmiausia dalyvavome Šv. mišiose už Sabalių giminę, po to lankėme protėvių ir neseniai mirusių giminių kapus Svėdasų kapinė
PermalinkMore...
Jono Sabalio laidotuvės
Monday, June 12, 2006 12:00 AM +0300By: A Matuzonis
2006 m. birželio 12 d. įvyko Vikonių dėdės Jono Sabalio laidotuvės. Jis palaidotas Svėdasų kapinėse. Po laidotuvių važiavome į Papilius ir aplankėme "Sabalynę" - Kazimiero Sabalio sodybą. Ten šiuo metu gyvena kiti žmonės.
PermalinkMore...
Organizuojamas pirmasis Sabalių giminės susitikimas
Wednesday, August 9, 2006 12:00 AM +0300By: Arvydas Matuzonis
JAU GALIME PRANEŠTI KAD YRA UŽSAKYTA SABALIŲ SUSITIKIMO VIETA. 2006 m. RUGSĖJO 2 D. - 10 val. - Mišios už Sabalių giminės gyvuosius ir mirusiuosius Svėdasų bažnyčioje (Anykščių raj.) - Po mišių Svėdasų kapų lankymas - Po to u
PermalinkMore...
RSS
Top of Page